Władze

 

 

Zarząd  „ROLPOL" sp.z o.o

 

Karina Orczykowska

Prezes ZarząduRada Nadzorcza  „ROLPOL" sp.z o.o.


 

Jarosław Orczykowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 


 

Ireneusz Bajorski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Joanna Molga

Sekretarz Rady Nadzorczej