Władze

Zarząd  „ROLPOL" sp.z o.o.

Marek Wilczynski 

inż. Marek Wilczyński
 Prezes Zarządu

Marek Wilczyński  Prezes Zarządu - w firmie pracuje od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Był z-cą dyrektora ZZR a po zmianach organizacyjnych od 1990 roku pozostaje na stanowisku Z-cy Prezesa Zarządu SPHP "ROLPOL".   Jest absolwentem wydziału rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy sprzętu rolniczego. Zna zagadnienia mechanizacji rolnictwa, produkcji pasz zwierzęcych oraz posiada wieloletnie doświadczenie w obrocie środkami do produkcji rolniczej i ogrodniczej. W SPHP „ROLPOL" zajmuje się nadzorowaniem placówek handlowych oraz administracją. Ponadto jest członkiem komisji mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Radomia. Po przejściu Prezesa T. Orczykowskiego na emeryturę  w kwietniu 2019 r został Prezesem Zarządu .

_ 

Karina Orczykowska

Zastępca Prezesa

 


Rada Nadzorcza  „ROLPOL" sp.z o.o.


 

Boguslawa Skrzypczak 

Jarosław Orczykowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Joanna Molga 

Joanna Molga

Sekretarz Rady Nadzorczej

- w firmie pracuje od 1985 roku, wykształcenie ekonomiczne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej SPHP „ROLPOL" IV kadencje.

 
Malgorzata Trybula 

Ireneusz Bajorski

Zastępca Przewodniczącego Rady

 

Zgromadzenie Wspólników „ROLPOL" sp.z o.o.