Władze

Zarząd SPHP „ROLPOL"

Tadeusz Orczykowski 

mgr inż. Tadeusz Orczykowski

Prezes Zarządu

Tadeusz Orczykowski Prezes Zarządu – w 1975 roku uzyskał dyplom mgra inż. na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW AR w Warszawie.
Staż 37 lat w tym 36 lat na stanowisku kierowniczym. Firmą kieruje 31 lat. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa oraz uprawnienia lustracyjne. Ponadto pełni funkcje: pełnomocnika Zarządu KZRS „SCH" w Warszawie Oddział okręgowy w Kielcach, członka Zgromadzenia Ogólnego KRS w Warszawie, członka Rady Nadzorczej KZRS „SCH" w Warszawie, oraz wiceprezydenta Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej. Żona Danuta – inżynier.
Dzieci usamodzielnione - Jarosław dr. nauk informatycznych
                                      - Michał dr. nauk medycznych kardiolog

Marek Wilczynski 

inż. Marek Wilczyński
Zastępca Prezesa

Marek Wilczyński Z-ca Prezesa Zarządu - w firmie pracuje od 1978 roku, przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Był z-cą dyrektora ZZR a po zmianach organizacyjnych od 1990 roku pozostaje na stanowisku Z-cy Prezesa Zarządu SPHP "ROLPOL".   Jest absolwentem wydziału rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy sprzętu rolniczego. Zna zagadnienia mechanizacji rolnictwa, produkcji pasz zwierzęcych oraz posiada wieloletnie doświadczenie w obrocie środkami do produkcji rolniczej i ogrodniczej. W SPHP „ROLPOL" zajmuje się nadzorowaniem placówek handlowych oraz administracją. Ponadto jest członkiem komisji mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Radomia.

Wanda Owczarek 

mgr Wanda Owczarek

Zastępca Prezesa / Gł. księgowy

 


Rada Nadzorcza SPHP „ROLPOL" 

 

Joanna Molga  Joanna Molga

- w firmie pracuje od 1985 roku, wykształcenie ekonomiczne.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej SPHP „ROLPOL" IV kadencje.

 

Boguslawa Skrzypczak 

Krystyna Jaworska

Zastępca przewodniczącego

 

Malgorzata Trybula 

Małgorzata Trybuła

Sekretarz Rady

 

Krzysztof Drela 

Jerzy Krześniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Jerzy Krzesniak 

Bogumiła Skrzypczak

Członek Rady

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni SPHP „ROLPOL"